Pieni harjoituskirja

by Mikko Taskinen

Peilaus Oy on julkaissut tällä viikolla Pienen harjoituskirjan, joka on Sisäisen harjoitustien (Peilaus, 2012) rinnakkaisteos.

Kirja sisältää

  • Otoksen käytännöllisiä harjoituksia, joita jokainen voi halutessaan tehdä arjessaan. Harjoitukset ovat sekä yksilö- että sosiaalisia harjoituksia. Harjoituksista voi valita itselleen sopivat ja vain aloittaa, mitään ennakkotietoja tai -taitoja niiden tekemiseen ei tarvita. Harjoitteleminen itsessään neuvoo harjoittelevaa ihmistä eteenpäin.
  • Kuvauksia kirjassa esiteltyjen harjoitusten seurauksista. Vaikka seuraukset ovat jokaisen harjoitustien kulkijan kohdalla yksilöllisiä, niillä on usein yhteisiä piirteitä. Jotkut annetuista kuvauksista ovat kiteytyksiä näistä yhteisistä piirteistä, toiset ovat hyvinkin yksityiskohtaisia, jotta ‘harjoittelija’ saisi aavistuksen siitä, mitä kaikkea yksinkertainenkin harjoitus voi harjoituttaa.
  • Käytännön näkökulmia ja vinkkejä siihen, miten harjoitteluaan ja harjoitustietään voi peilata eli miten tulla siitä tietoisemmaksi.

 

Innostavaa?

Harjoittelemiseen ryhtyminen on tahdon asia. Useimmat kirjassa kuvatut harjoitukset ovat sellaisia, että ne ovat mahdollisia upottaa arkipäivään. Ne eivät vie aikaa ja energiaa vaan vähitellen niitä harjoittelevalle voi tulla tunne, että harjoitteleminen päinvastoin voimaannuttaa. Lisäksi harjoitusten seurauksena tuleva tietoisuuden herääminen tavallisesti virkistää ja tekee tietoiseksi ajasta ja siitä, mihin kaikkeen aika riittää esimerkiksi työpäivän keskellä.

Harjoittelemiseen ‘sisälle’ päästyään voi huomata, miten arkisiin kohtaamisiin ja tapahtumiin asennoituu toisin kuin ennen. Ne menettävät arkisen luonteensa eli niiden ohi lakkaa menemästä rutiininomaisesti. Sen sijaan kohtaamiset herättävät näkemään itsen, suhteen toisiin ihmisiin ja elämään uudella tavalla – joka päivä, jos niin tahtoo. Silloin arjesta katoaa paljon sen painosta ja harmaudesta, ja uudenlainen kiinnostus ihmisiä ja asioita kohtaan herää.

Edellä kuvattu on osa harjoittelemisen taikaa: pieni tietoinen tahdonponnistus johtaa elämän muuttumiseen. Kun tuntee itsensä itsessään eli löytää jälleen yhteyden ja suhteen itsensä, asiat alkavat asettua niille kuuluville paikoilleen. Olennainen erottuu epäolennaisesta, paljosta turhasta on aiempaa helpompi luopua.

 

Kirja on tiivistelmä niistä harjoituksista ja harjoituksiin liittyvistä kokemuksista ja ajatuksista, jotka ovat olleet kiinteä osa elämääni viimeiset parikymmentä vuotta.