Empreinte

Vietin aamupäivän mielenkiintoisessa Presensen järjestämässä koulutuksessa: Empreinte. Kyseessä on ranskalaisen Juan Aragonin kehittämä itsetuntemusmetodi, jolla voidaan tutkia mielen sisäistä logiikkaa, (esim. http://www.arinna.fi/tyoyhteisojen-kehittaminen/empreinte-itsetutkimusmenetelma/) Empreinte on ranskaa ja tarkoittaa jälkeä tai painaumaa, tässä tapauksessa perimän ja ympäristön luomaa jälkeä ihmisessä.

Motivaatio

Motivaatio on Aragonin mukaan kuin keuhkot: niin kauan kuin ne toimivat, unohdamme ne. Jos toiminnastamme puuttuu johdonmukaisuus, syntyy ristiriita, samoin jos toimimme sydäntämme vastaan. Jos sen sijaan meissä syntyy luottamus ja rentous tekemisemme suhteen, syntyy tahtotila, jossa olemme valmiit laittamaan kaiken peliin.

ImageJuan Aragon vauhdissa

Kuva todellisuudesta

Todellisuus on aina meidän kuvamme todellisuudesta, joka suodattuu meille monimutkaisten sisäisten prosessien tuloksena. Olemisemme on ”hypoteettinen yritys tulkita, omaksua ja adaptoitua todellisuuteen”. Tämä tapahtuu sisäisten malliemme kautta. Käsitys itsestämme ei ole aina koko totuus itsestämme. Empreinten voikin nähdä oppimisprosessina, jossa ihminen saa täsmällisemmän ja toimivamman vision omista ominaisuuksistaan ja kapasiteetistaan. Tällöin ihminen voi myös keskittyä olennaiseen.

Käsikirjoitus ja realiteetit

Ihmisen intentionaalisuus, sekä tiedostettu että tiedostamaton, luo ihmiselle käsikirjoituksen, jonka pohjalta ihminen toimii ja kohtaa todellisuuden. Tällä matkalla ihminen kohtaa myös vastuksen, sisäisen ja ulkoisen. Empreinten tutkimusmenetelmä auttaa näkemään ihmisessä käynnissä olevaa kehityskulkua, jatkuvuutta ja samalla sitä, missä ihminen on menossa sillä hetkellä.

Itsensä tiedostaminen

Empreinte-menetelmä käsittää suurehkon määrän arkipäiväisiä kysymyksiä, joiden pohjalta tieto ihmisen johtavista ajatuksista kootaan. Vastausten pohjalta tekemänsä tulkinnan kautta ihminen voi arvioida niiden vaikutusta. Menetelmässä on 13 voimakeskusta, jotka voivat muuttua. Näitä keskuksia ovat esimerkiksi hallinta, organisointi, tila, järkiperäisyys, intuitio jne. Jokaisen ihmisen jälki on täysin yksilöllinen.

Hyvä elämä

Itsensä tiedostamisen ja sen kautta, että ihminen ryhtyy pohtimaan itsestään ja ympäröivästä todellisuudesta kantamiaan kuvia, ihminen saa tilaisuuden katsoa tulevaisuuttaan uusin silmin. Vastauksista saatu ’palaute’ synnyttää uusia tunteita ja uutta motivaatiota. Ihminen asettaa katseensa ja sydämensä ulottuville sen, mihin uskoo ja millaista toimintaa hän sen pohjalta haluaisi luoda. Tässä prosessissa ihminen voi parantaa omaa toimintaansa ja elämänsä laatua.

 

Kaksi ja puoli tuntia kestänyt esittely Empreinten maailmaan jätti jälkeensä kiinnostuksen ja kysymyksiä. Jos menetelmä tutkii perimän ja ympäristön jälkeä ihmisessä, pääseekö sen kautta myös kohtaamiseen ihmisen yksilöllisyyden vaikutuksesta ja merkityksestä tässä prosessissa. Millaisen oppimisprosessin ihminen itselleen luo vastausten ja tulkinnan pohjalta – ehkä tämä olisi seuraavan aamupäivän antia.

Hienoa oli päästä kokemaan Juan Aragon, ihminen, joka 30 vuotta on kehittänyt menetelmäänsä ja uskoo siihen silmät innostuksesta tuikkien.