Voima olkoon kanssasi

by Mikko Taskinen

Miltä tämä näyttää: Elämämme voimakkaasti ja yksipuolisesti ulkoista korostavassa ja siihen uponneessa kulttuurissa upottaa ihmisen. Elämäntapamme on kestämätön (ihmis)luonnon ja (ihmis)ympäristön kannalta. Tuho näyttää leviävän ja syvenevän.

Onko niin yksilön kuin maailman mentävä kriisin kautta? Siltä näyttää.

Jotakin muutakin

Merkkejä heilurin liikkeestä toisesta ääripäästä, ulkoisesta, lähemmäs tasapainoa ulkoisen ja sisäisen välillä, on nähtävissä. Tapahtuuko se pakon edessä vai minkä johdosta ihmiset heräävät – en tiedä eikä kokemuksellinen aineistoni riitä sitä arvioimaan. Mutta jotakin on tapahtumassa, vaikka vielä melko hiljaa ja suurelta osin näkymättömässä.

”Minulla oli jossain vaiheessa muitakin arvoja mutta ei niillä menestytty…”

”Herään aamuyöllä miettimään, että tässäkö se kaikki on… ja vaikken osaa sitä sanoa, tiedän, että täytyy olla jotakin muutakin kuin tämä.”

Kun pintaan tulee särö, valo loistaa sisään, sanotaan. Joissakin tapauksissa valo loistaa myös ulos.

Sisäisyyden armoilla

Miltä tuntuu lihaksissa ensimmäisen juoksulenkin jälkeen pitkän tauon jälkeen? Samalta kuin yrityksestä yrittää ottaa sisäisyyden voimat käyttöön haluamallaan tavalla, vaikka niitä ei ole koskaan harjoittanut. Ei siis taivaalliselta.

Sisäisyys jää heikoksi, koska siihen ei kiinnitetä kuin pinnallista huomiota. On tavallista ajatella, että se vain on sellainen. Harjoittamattomana sillä ei ole voimaa eikä kykyä toimia kuin sattumanvaraisesti, olotilasta ja tilanteesta riippuen.

What does not challenge you, does not change you.

 

Sisäisyyden kehittäminen on kaikissa kulttuureissa ollut osa elämää. Nykyisinkin suuri osa self help –kirjoista tarjoaa erilaisia agendoja sisäisen elämän kehittämiseen. Ajatukset eivät kuitenkaan yksin tuo muutosta eikä teoksi riitä kirjojen raahaaminen kotiin.

Voima kasvaa vastuksen kohdatessaan. Sisäinen ei tässä eroa ulkoisesta.

Katso läheltä

Ihmisten sisäisyyden heikkous palautuu tavallisesti johonkin kolmesta asiasta: sisäisen voiman, mielikuvituksen ja itsetuntemuksen heikkouteen niin suhteessa itseen kuin kanssaihmisiin. Vaan vähällä on paljon tehtävissä.

Itsetuntemus. Itsetuntemuksen vahvistaminen alkaa tilanteiden ja asioiden huomaamisella. Olemalla läsnä tilanteissa, joissa oppii jotakin. Katsomalla millaisia reaktioita luo ympäristöönsä omalla olemisellaan ja toiminnallaan.

  • Mitä tuot mukanasi kohtaamiseen: taakan vai keveyden?
  • Avaako olemisesi kohtaamisessa jotakin uutta vai sulkeeko se mahdollisuuksia?
  • Uskotko että oma kokemuksesi ’kontribuutiostasi’ vastaa muiden kokemusta?

Kysymyksiä voi tutkailla mielensä hiljaisuudessa missä tahansa päivän hetkessä. Tästä voi luoda itselleen hyvän kierteen: havainnointi tuo rikkaan aineiston tutkittavaksi, tutkiskelu vahvistaa kykyä havainnoida yhtä tarkemmin ja syvemmin tapahtumista.

Mielikuvitus. Tietämiemme maailmojen rinnalla on aina toisia maailmoja. Omien käsitysten vieressä odottaa noutajaansa lukemattomia muita käsityksiä, joista osa on osuvampia kuin nykyiset käsitykset.

  • Miten loisit itsesi uudesta näkökulmasta?
  • Mitä kirjoittaisit negrologiisi tänään?
  • Millaista elämää muistelisit mielelläsi kuolemasi lähestyessä?

Kuvitelmat itsestä ovat voimanlähde, jotka luovat tulevaa. Mielikuvitustaan voi vahvistaa kokeilemalla erilaisia asioita. Löytämätöntä ja vapauttamatonta potentiaalia on enemmän kuin mielikuvitus yltää kuvittelemaan.

Sisäinen voima. Sisäinen voima vahvistuu kohtaamisissa. Jokaisessa kohtaamisessa itsen kanssa, toisten kanssa, maailman kanssa, kaikessa siinä, missä ei ole pelkkää rutiinia ja sammunutta mieltä. Kaksi erilaista luo jännitteen, herättää tietoisuuden ja käynnistää prosessin.

  • Miten avoimesti tulet kohtaamiseen?
  • Mille annat tilaa tapahtua?
  • Mistä olet valmis päästämään irti?

Eikä tässä kaikki: tunne ja kokemus omasta voimasta ja sen lisääntymisestä vaikuttaa suoraan ja syvälle elämisentunteeseen. Voi tuntea, että on ote itsestä. Kokee yhä useammin itseohjautuvuutta. Aiemmin itseä liikutelleet voimat, ennen kaikkea tunteet ja niiden takana olevat tarpeet ja impulssit, ovat omassa käytössä. Voima lisääntyy kaiken aikaa, eikä sille tunnu olevan rajoja.

Miten tässä käy?

Hyvät aikomukset eivät itsestään muunnu teoiksi. Ajatukset oikeasta eivät johda oikeisiin tekoihin.

It is not because things are difficult that we do not dare; it is because we do not dare that they are difficult.
Seneca

Tässä on ihmisen vapaus tai tarkemmin: hänen mahdollisuutensa vapauteen valita tietoisesti tai jatkaa sitä, miten elämä menee. Joskus valinta on nopea ja helppo. Toisinaan jo herääminen kestää vuosikymmeniä. Tässäkin me olemme erilaisia, ja valintamme lisäävät erilaisuuttamme.