Redesign 925 nyt!

Tänään ti 30.10. Redesign 925 -projekti piti elokuvateatteri Maximissa päätösseminaarinsa. Mutta kuten monet hyvät asiat, ei tämäkään tähän lopu.

Seminaari oli täynnä hienoja ja loistavia ajatuksia, joista olen poiminut muutaman. Mukana olleet voivat todistaa, miten paljon olen ymmärtänyt ihan omalla tavallani. (Tämä ei siis ole muistio.)

1) Jos haluat, että ajatuksesi ovat tuoreita, lähde liikkeelle. Projektin toimitusjohtaja Pekka Pohjakallio harrastaa ajatuskävelyjä. Goethekin käveli aikoinaan kirjoittaessaan Faustin toista osaa saadakseen intuitionsa paremmin nousemaan. Toiset saavat parhaat ideansa juostessaan. Vaihda siis maisemaa pienessä tai isossa mittakaavassa. Joku totesi, että juokseminen on niin tylsää puuhaa, että siinä ehtii miettiä vaikka koko liiketoiminnan uusiksi.

2) Väsymys saa ihmisen toistamaan ja pitämään kiinni tavoista ja rutiineista. Väsyessään ihminen kyynistyy, urautuu, ei jaksa olla sosiaalinen vaan vetäytyy ja ajatteluluutumat vahvistuvat. Mitään todella uutta ja hienoa ei siis synny väsyneenä. Ollakseen innovatiivinen levosta, unesta ja ennen kaikkea palautumisesta tulee oppia pitämään huolta.

3) Ihminen voi paremmin ollessaan proaktiivinen kuin reaktiivinen. Tähän auttaa ennen kaikkea suunnittelu ja ennakointi. Ja sitten kun on reagoitava, siihen voi luoda oman tavan ja olla stressaantumatta. Tämä koskee muitakin prosesseja: niistä monet voi ottaa omiin käsiin.

4) Tekniset kyvyt merkitsevät tulevaisuudessa yhä vähemmän, sen sijaan itsetietoisuus ja sosiaalinen tietoisuus merkitsevät kaiken aikaa enemmän. Esimiestenkin fokus on monimutkaisissa asioissa, ei ihmisissä. Painopiste siirtyy kuitenkin yksilöiden kohtaamiseen ja heidän potentiaalinsa ymmärtämiseen yhtä hitaasti kuin vääjäämättä.

5) Negatiivisuus on oletusarvo ihmisen aivoille. Toinen ihminen on vihollinen kunnes toisin osoitetaan. Samalla logiikalla monet palaverit ovat oman statuksen esiin tuomista ja toisten statuksen alentamista. Millaista uutta, rohkeaa ajattelua tällaisessa ilmapiirissä voisi syntyä? ”Ihminen on jotakin, joka on voitettava.” Nietzsche

6) Läpimurtoja on tehty ja tehdään teknologian saralla kaiken aikaa. Innovaatioista 98% on teknologisia innovaatioita. Milloin vastaavat innovaatiot kehittyvät suhteessa ihmisen yhteyteen itseensä ja yhteyteen suhteessa toisiin. Miten tämän ymmärtää oikein? Ymmärtämisen vihollisena on ajattelun pinnallisuus ja mekaanisuus, ystävänä todellisuuden mukainen, tietoiseen havaintoon pohjaava ajattelu.

7) Ihmiset eivät saa parasta itsestään esiin, koska heillä ei ole aikaa reflektoida itseään ja ajatteluaan. Samoin suuri osa ihmisen potentiaalista jää toteutumatta, ellei ihminen kehitä ihmisenä olemisen kompetenssejaan esiin, kuten vuorovaikutusta ja yhdessä luomista. Oman ajattelunsa ajatteleminen säännöllisesti muuttaisi monta asiaa niin tekemisessä kuin olemisessa.

8) Yrityksen arvot tulisi osata sanoa niin yksinkertaisesti, että lapsikin ymmärtää ne. Entä jos yrityksen ainoa arvo olisi välittäminen? Olisihan se parempaa kuin se, että arvot ovat epäselvät ja abstraktit, minkä vuoksi arvot hukkuvat päinvastaisiin arjen käytäntöihin niin johdon kuin työntekijöiden toimesta.

9) Ihmistä tulisi johtaa vahvuuksien kautta, ei kiinnittää huomiota virheisiin tai siihen mitä ei osata. Kyse on monesta asiasta: autenttisuuden eli yksilön todellisen potentiaalin löytymisestä ja vapauttamisesta, olennaiseen keskittymisestä ja samalla monipuolistamisesta. Yksilön rajoittaminen yhden vahvuuden ja osaamisen varaan on aina ihmisen typistämistä.

10) Saada huononakin päivänä paras itsestä esiin. Tämä vaatii ennen kaikkea harjoittelemista. Sitä ettei anna periksi, luovuta eikä anna itsensä mennä riman ali heikkonakaan hetkenä. Aina on tehtävissä jotakin enemmän.

11) Toisilla ihmisillä on kehitysasenne: tahto kehittyä, tahto saada paras esiin ja oppia virheistä ja vahvistua vastoinkäymisistä. Toiset kääntävät vastoinkäymiset luovuttamiseksi ja syytöksiksi. Valinta on ihmisen oma.

12) Eräs onnellisimmista hetkistä on saada luoda yhdessä toisten kanssa. Osallistuminen luo yhteistä hyvinvointia. Palavereista ihmiset poistuvat kuitenkin usein kuin lyötyinä ja lamautettuina. Sen sijaan että palaverit olisivat voimaannuttavia, virkistäviä, innostavia ja inspiroivia, ne ovatkin usein turhauttavia voimasyöppöjä. Tämä ei ole ihmisen mukaista.

13) Ihminen on toistanut elämässään asioita, mistä on syntynyt tapoja ja tottumuksia. Usein tiedostamattaan ihminen on harjoitellut tapoja, jotka eivät palvele ketään, esim. itsensä vähätteleminen. Koska ihminen on ne harjoitellut, hän voi opetella ne pois ja harjoitella itselleen parempia tapoja. Harjoittelemisen voi aloittaa ottamalla aikaa itselle, suunnitella ja olla läsnä. Kun kaiken muun sulkee mielestä pois sillä hetkellä, huomaa saavansa otteen omasta elämästään.

P.S. Eräästä asiasta olin toista mieltä. Seminaarissa näytettiin Tolstoin kuvaa, jonka kuvatekstissä kerrottiin, ettei ihminen halua muuttaa itseään. Asia voi näyttää tältä, mutta todellisuudessa ihminen on ristiriitainen. Ihmisen mukavuudenhalun alla elää syvä, kuin DNA:han kirjattu tahto toteuttaa omaa yksilöllistä evoluutiotaan. Tämän tahdon voi vahvistaa itsestään esiin.