Kestävä vai toimiva

Työsuhteet ja parisuhteet näyttävät kulkevan yhteiskunnan kehityksen kanssa yhtä jalkaa. Aiemmin oltiin saman ihmisen kanssa ja käytiin samassa työpaikassa koko elämä. Näin on harvemmin enää. Ollaan siirrytty kestosta toimivuuteen.

Ei käy

Parisuhteen toimivuus on jokaiselle yksilölle vähän eri. Tämä johtuu siitä, että jokainen heijastaa omat toiveensa suhteeseen ja sen myötä siihen, milloin suhde toimii ja milloin ei. Jos noihin toiveisiin liittyy edes pieni osa itsetuntemusta, toiveet tulevat usein realistisemmiksi ja suhde saattaa kestää. Jos on kestääkseen.

Näyttökuva 2014-04-24 kohteessa 21.41.33

Ihminen on yhä herkempi sille, mikä itselle käy ja mikä ei. Suhteen kestävyys ei enää ole itsestään selvä ihanne, ei ainakaan niin, että sen eteen ollaan valmiita uhraamaan mitä tahansa. Ei kotona eikä töissä. Siitäkin huolimatta, että harva suhteen aloittaessaan ajattelee sen loppua.

Huonoon suhteeseen ei kannata jäädä.

Niin pari- kuin työsuhteen ytimessä on toive saada tehdä sitä mitä rakastaa ja ilahduttaa sillä suhteen toista osapuolta. Toisin sanoen täyttää toisen osapuolen tarpeita. Parhaassa tapauksessa näin käy. Ja moni löytääkin itselle sopivan tavan toteuttaa ja yhdistää nämä kaksi puolta toisiinsa.

Pulmia

Ihmiset vaihtavat suhdetta ja työpaikkaa tässä etsimisen ja löytämisen prosessissa. Joskus käy hyvin ja vaihtamalla paranee. Joskus samat ongelmat toistuvat, joista vaihtaminen kumpusi, koska ihminen pakeni itseään suhteessa, suhteesta, suhteeseen.

Näyttökuva 2014-04-24 kohteessa 21.42.49

Aito pulma on tasapaino: Kannustaako suhde parasta esiin? Syntyykö aito yhteys? Varsinkaan parisuhde ilman toimivaa yhteyttä ei oikein enää vuonna 2014 perustele itseään.

Tasapainoa hakevaa asennetta kuvastaa myös kysymys, mitä toisaalta haluaa ja kykenee suhteessa antamaan ja toisaalta tyytyykö siinä vähempään kuin olisi hyväksi. Kokemus sanoisi, että liian usein niin työ- kuin parisuhteiden annetaan pienentää itseä, koska ei koeta olevan enemmän arvoisia.

Miten sitten luoda jotakin sellaista, joka toimii?

  • Antamalla itselle lupa löytää se mitä oikeasti rakastaa. Itsessään, maailmassa, toisissa ihmisissä. Eikä antaa periksi ennen kuin on löytänyt sen.
  • Olemalla uskollinen (autenttiselle) itselleen.
  • Asettamalla toisen edun oman edun edelle aina kun se on mahdollista.

Kun oppii rakastamaan sitä parasta, mikä itsessä on, maailma usein rakastaa sitä myös. Se on yksinkertaista, ei aina helppoa, mutta toimii niin valossa kuin varjossa.