Arvokas kehitys

by Mikko Taskinen

Ihminen, yritys tai valtio, joka ei ole kohdannut menneisyyttään, kykenee harvoin arvokkaaseen toimintaan todellisesta kehityksestä puhumattakaan.  Menneisyyden ja ennen kaikkea menneisyyden virheiden toistaminen on karu kohtalo.

Mahdollisuus valita toisin on mahdollisuus.

Näyttökuva 2014-09-16 kohteessa 10.55.41

Kun puhutaan yrityksen perinnöstä ja perimästä, tietoiseksi tuleminen on ensimmäinen askel kohti muutoksen kohtaamista arvokkaasti.

Mitä sellaista olemme näiden vuosien aikana luoneet, synnyttäneet ja kehittäneet, jolla on pysyvää arvoa? Mikä on suhteemme siihen ytimeen, jonka varassa niin olemassaolomme kuin toimintammekin on?

Tässä kysymyksessä yrityksen perimä kohtaa luovassa jännitteessä yrityksen kulttuurin eli sen, mitä jokainen yrityksen työntekijä on tuonut yritykseen mukanaan. Ja sillä mukanaan tuomallaan vaikuttanut ennen kaikkea työtapojen ja –asenteiden syntyyn ja kehittymiseen.

Siinä missä kulttuuri voi syödä strategian, se voi syödä myös perimän.

Yhtälailla kulttuuri voi täysin tukea strategiaa ja näin kehittää yrityksen perimää.

Kummastakin löytyy esimerkkejä.

Toinen askel on perimän kehittäminen – puhutaan päivittyvästä organisaatiosta. Muutoksessa arvokkaan ytimen näkeminen luo perspektiivin muutoksen ja muutosten yksityiskohdille.

Toisaalta luopuminen ja irtipäästäminen, toisaalta kiinnipitäminen oikeista asioista. Tämä kysyy näkemyksellisyyttä ja taitoa, joka usein oikeasti kehkeytyy aidon vuorovaikutuksen ja vuoropuhelun kautta. Toiset ihmiset ovat suurin voimavara, jonka hyödyntäminen on vielä monessa yrityksessä aliarvostettua.

Se mikä on mahdollista suuressa on myös pienessä. Miten yksittäinen ihminen tekee tämän? Voi myös kysyä, mikä on hänen kutsumuksensa muutokseen.

”Näillä on menty” tähän asti, vaihtelevalla menestyksellä. Odottaako ihminen suurta havahduttajaa ulkoapäin? Vai löytääkö hän sisältään impulssin kohdistaa huomionsa siihen pieneen muutokseen, joka auttaisi häntä tekemään toiminnastaan parempaa ja saavuttamaan ensimmäisen tavoitteen? Eli mitä hyvää lähteä ensiksi vahvistamaan.

Toisten ihmisten peili voi olla tässä suurena apuna, arjen arvokkaissa kohtaamisissa.