Pysähdy ja pysy liikkeessä

Muutama päivä sitten vedin työpajaa, jossa panin ihmiset tekemään yksinkertaista harjoitustani Pysähtyminen. Siinä kahden minuutin ajan ihminen seuraa sitä, mitä hänen mielessään tapahtuu pyrkimättä tietoisesti vaikuttamaan mihinkään.

Harjoituksen tarkoitus ja vaikutus on moninainen.

·     Se opettaa pysähtyjää havainnoimaan omaa mielensä sisältöjä ja toimintoja.

·     Se auttaa havainnoimaan mieltä kuin ulkopuolinen. Siis irrottautumaan mieleen ja sen sisältöihin – ajatuksiin, tunteisiin, impulsseihin – samastumisesta, mikä arjessa tapahtuu itsestään.

·     Se auttaa tutustumaan itseen ja siihen, mitä juuri omassa mielessä tapahtuu ja miten sen kokee.

Alun perin harjoitus syntyi valmennettavieni tarpeesta harjoitella pysähtymään kesken kiireisen, hektisen ja stressaavankin arjen.

Harjoitus on kuin mikä tahansa mielen harjoitus: harjoitus on hyvin yksinkertainen, mutta sen tekeminen osoittautuu arjessa usein haasteelliseksi.

Kyky pysähtyä ei ole itsestään selvyys. Jos se olisi, sitä ei tarvitsisi harjoitella.

Miksi pysähtyminen sitten on niin tärkeää?

·     Se antaa mielelle tauon arjen kohinasta

·     Se luo hetken reflektoida työtä ja itseä

·     Se rauhoittaa mielen ja mieli saa mahdollisuuden jäsentyä

·     Jäsentynyt mieli on keskittyneempi ja toiminnassaan järkevämpi

·     Mielen ominaislaatu eli selkeys pääsee esiin ja yhdistyy valppauteen

·     Se auttaa löytämään tyhjyyden ja rauhan, toisinaan huomaamaan oman olotilansa, esimerkiksi väsymyksensä tai levottomuutensa.

·     Pysähtymisen hetket päivän mittaan vähentävät yöunen kuormittamista ja usein myös auttavat nukahtamaan ja vahvistamaan laadukkaampaa unta, suurta pysähtymistä.

Liikkeessä pysyminen on yhtälailla tärkeää ulkoisesti kuin sisäisesti.

Ulkoinen liikkuminen saa sisäisen liikkeelle, sisäinen liikkuvuus helpottaa ulkoista liikkeelle lähtemistä.

Sanotaan, että liike on lääke. Se on sitä ennakoivasti. Paljon hankaluuksia vältetään pysymällä liikkeessä. Sillä jähmettyminen, liikkumattomuus on vastoin sitä, miten ihminen toimii. Paikoillaan ihminen tukehtuu omiin prosesseihinsa.

Pysähtyneisyyttä voi olla yhtälailla jatkuva sohvalla makailu kuin jäykistyneet tavatkin.

Ulkoinen liike syntyy yhtälailla tahdon kynnyksen ylittämisestä kuin sisäinenkin.

·     Saata itsesi liikkumiseen. Just do it – and keep it.

·     Saata mielikuvituksesi liikkeeseen yllättävän, esimerkiksi taiteen kautta.

Mieltään voi liikuttaa myös harjoituksella Näkökulman vaihtaminen, joka on vastalääke sisäiseen jäykkyyteen ja mielikuvien jähmettymiseen. Kumpikin pysyviä kärsimyksen lähteitä niin itselle kuin kanssaihmisille.

Harjoitus on kysyä itseltään, miksi minun näkökulmani olisi oikea tai oikeampi kuin toisen.

Tietoisesti voi vaihtaa näkökulmaa esimerkiksi

·     Asettumalla toisen asemaan, ”kävellä hänen kengissään” (empatia, myötätunto)

·     Asettamalla oma näkökulma suurempaan kokonaisuuteen tai yhteyteen

·     Nähdä epäonnistumisessa jokin myönteinen, eteenpäin vievä puoli

·     Nähdä vaikeassa tilanteessa oleva mahdollisuus kehittyä ja oppia

·     Ymmärtämällä, että voi itse valita asenteensa ja suhtautumisensa asiaan

Harjoituksen tarkoitus on

·     Arvioida kriittisesti omia näkökulmia ja näkemyksiä

·     Laajentaa ja monipuolistaa omaa, luontaisesti usein kapeaa näkökulmaa asioihin ja saada niihin tuoreutta

·     Lisätä ymmärrystä toisia ihmisiä ja heidän maailmojaan kohtaan

·     Itsensä sivistämisessä: avarakatseisuuden, ennakkoluulottomuuden ja suvaitsevaisuuden vahvistamisessa

Harjoitus syntyi ihmisten koettua, että he törmäilevät arjen työssään eli sosiaalisissa tilanteissa omien, yksipuolisten näkökulmiensa kanssa asiakkaiden ja työkavereiden näkökulmiin. Näkökulman vaihtaminen ei tarkoita omasta näkökulmasta luopumista vaan sen rikastamista toisilla näkökulmilla. Ei joko-tai vaan sekä-että.

Kun mieli on avoimena ja liikkeessä ja antaa sen liikuttaa ja saattaa liikkeelle, minä voin paremmin ja ympäristöni pääsee nauttimaan harjoitteluni hedelmistä.

Yksi parhaista asioista mielen harjoittelemisessa on se, että edellä kuvattuja harjoituksia voi harjoitella milloin vain työpäivän aikana. Haluatko tehdä jotain elämällesi? Harjoittele.

Päätätkö aloittaa mutta et saa aloitettua? Saatko aloitettua mutta sitten harjoittelu jää? Soita Mikko, p. 050 3840727