Peilaus

A coach tries to think by writing and speaking.

Avainsana: arvot

Mielen lean

Toistakymmentä vuotta sitten Toyota Production System sai lännessä nimekseen lean, virtaustehokkuuteen keskittyvä tuotantojärjestelmä. Tätä nykyisin niin tuotannossa kuin palveluissa, yksityisellä ja julkisella sektorilla laajalle levinnyttä järjestelmää voi katsoa mielen valossa.

Mitä virtaustehokkuus merkitsisi mielessä?

Näyttökuva 2014-12-11 kohteessa 23.04.20

Arvot. Mielen toimintaa ohjaavat arvot, joko tietoiset tai tiedostamattomat. Mikä on tietoisen mielesi valossa parasta, tärkeintä ja olennaisinta ja miten haluat mielesi ohjautuvan näistä arvoista? Mikä tekee sinun mielestäsi kauniimman?

Periaatteet: oikea ajoitus ja tietoiseksi tuleminen. Elämän täyden toteutumisen ja virtaamisen kannalta tärkeää on se, että asiat tapahtuvat kehityksen kannalta oikea-aikaisesti. Ei liian aikaisin (koska haluaa) eikä liian myöhään (koska pelottaa). Tietoiseksi tuleminen merkitsee mielen toimintojen ja sisältöjen läpinäkyvyyttä – millaisia päätöksiä teen – ja mitä ja miten voi oppia niistä lisää.

Menetelmät. Sellaisten menetelmien vakioiminen ja vahvistaminen, jotka toteuttavat arvoja ja periaatteita. Menetelmät kertovat, miten niitä toteutetaan. Kun on suuntauduttu vahvistamaan parhaita arvoja, niistä poikkeaminen herättää tietoisuuden ja auttaa kysymään, mitä asialle voi tehdä.

Työkalut ja toiminnot toteuttavat menetelmän. Yksittäisten hyveiden harjoittaminen ja yksittäisten mieltä ohjaavien tekojen harjoitteleminen toimivat työkaluina. Niiden toistuva käyttö luo tapoja ja tottumuksia, jotka lujittavat periaatteiden kautta arvoja.

Kun arvot virtaavat toimintoihin asti ja toiminnot hienosäätävät arvoja, koko järjestelmä on vastaamassa siihen kysymykseen, mitä haluaa olla luomassa ja kehittämässä, jotta oman olemisen ja tekemisen tarkoitus toteutuu.

Arvot tuottavat arvoa itselle ja muille ihmisille. Periaatteet luovat sielunelämään vakautta. Menetelmät ovat keinoja toteuttaa tosinta itseään, joka arjessa kykenee toimimaan sitä voimallisemmin ja omia ja muiden tarpeita vastaavammin, mitä enemmän se on itseään siihen harjoittanut.

Lean on dynaaminen tila, jolle on ominaista jatkuvat parannukset. Mitä lähtisit ensimmäiseksi parantamaan?

Miten hyväksi?

Parempi ihminen –kisoja ei vielä järjestetä. Voin siis rennosti jatkaa kilvoitteluani paremmaksi ihmiseksi ilman, että minun tarvitsisi olla parempi kuin naapuri. Vaan miten hyväksi haluan tulla?

Missä minun olisi hyvä olla hyvä?

Koulussa usein kilpaillaan siitä, kuka saa parhaan numeron ja kisoissa katsotaan, kuka juoksee nopeimmin. Elämässä on harvoin kyse siitä.

Vai tuleeko siitä hyvä mieli, että voittaa puolisonsa väittelyssä – puhumattakaan, että sillä olisi myönteisiä seurauksia? Tai onko mieltä järjestää työpaikalla kisa siitä, kuka palvelee toisia taidokkaimmin? NOT.

Näyttökuva 2014-01-23 kohteessa 22.16.59

Voin kysyä itseltäni, millaisten asioiden suhteen haluaisin kehittyä paremmaksi. Mitä arvoja vasten peilatessani minusta tuntuu, että jotakin olisi hyvä tehdä jotta hyvempi minussa tulisi esiin?

  • Millaiseksi kuuntelijaksi haluan kehittyä?
  • Miten haluan olla läsnä ja mitä sitä kautta antaa itsestäni?
  • Miten hyväntahtoisuuteni näkyisi ja tuntuisi käytännössä?

Miten hyväksi minun on hyvä tulla?

Niin hyväksi kuin mahdollista, mikä riippuu lähtökohdistani ja siitä, miten pitkälle minun on mentävä. Kun herääminen tapahtuu, on toimittava eikä voi enää väistää tai kätkeytyä itseltään. Tietoisuus omasta toiminnastani aiheuttaa sellaista kärsimystä itselleni, etten voi enää jatkaa kuten ennen.

”Harjoittelin paljon ja tulin paremmaksi

mutta hyväksi en milloinkaan.”
Mamba

Maagista on se, että pyrkimykseni muuntaa itseäni siihen suuntaan, että paras pääsee minusta esiin, tekee minusta loistavamman. Valo loistaa esiin ja ihmisten ilmoille. Mitä kaikkea itsestä on oikein riisuttava hyvän edestä – tai edessä?

Näyttökuva 2014-01-23 kohteessa 22.16.37

Itsen luominen

Ottaessani itsessäni olevia ja elämän eteeni tuovia haasteita vastaan, luon väistämättä itseäni ja omaa elämääni. Harjoitan tällöin tietoiseksi tulemista ja samalla hyveitä, omia arvojani käytännössä.

Want to be a writer? Write. Want to be a runner? Run.

Want to be a lover? Love! You can’t claim it if you don’t do it!

Bruce Van Horn

Paitsi että vaikutan tällöin suoraan omaan elämääni, teen itsestäni jotakin enemmän, mitä luonto on lähtökohtaisesti antanut. Irtaudun luovasti omasta ihmisluonnostani ja teen elämästäni taidetta. Tällaisessa elämässä viihdyn.