Peilaus

A coach tries to think by writing and speaking.

Avainsana: autenttinen

Kestävä vai toimiva

Työsuhteet ja parisuhteet näyttävät kulkevan yhteiskunnan kehityksen kanssa yhtä jalkaa. Aiemmin oltiin saman ihmisen kanssa ja käytiin samassa työpaikassa koko elämä. Näin on harvemmin enää. Ollaan siirrytty kestosta toimivuuteen.

Ei käy

Parisuhteen toimivuus on jokaiselle yksilölle vähän eri. Tämä johtuu siitä, että jokainen heijastaa omat toiveensa suhteeseen ja sen myötä siihen, milloin suhde toimii ja milloin ei. Jos noihin toiveisiin liittyy edes pieni osa itsetuntemusta, toiveet tulevat usein realistisemmiksi ja suhde saattaa kestää. Jos on kestääkseen.

Näyttökuva 2014-04-24 kohteessa 21.41.33

Ihminen on yhä herkempi sille, mikä itselle käy ja mikä ei. Suhteen kestävyys ei enää ole itsestään selvä ihanne, ei ainakaan niin, että sen eteen ollaan valmiita uhraamaan mitä tahansa. Ei kotona eikä töissä. Siitäkin huolimatta, että harva suhteen aloittaessaan ajattelee sen loppua.

Huonoon suhteeseen ei kannata jäädä.

Niin pari- kuin työsuhteen ytimessä on toive saada tehdä sitä mitä rakastaa ja ilahduttaa sillä suhteen toista osapuolta. Toisin sanoen täyttää toisen osapuolen tarpeita. Parhaassa tapauksessa näin käy. Ja moni löytääkin itselle sopivan tavan toteuttaa ja yhdistää nämä kaksi puolta toisiinsa.

Pulmia

Ihmiset vaihtavat suhdetta ja työpaikkaa tässä etsimisen ja löytämisen prosessissa. Joskus käy hyvin ja vaihtamalla paranee. Joskus samat ongelmat toistuvat, joista vaihtaminen kumpusi, koska ihminen pakeni itseään suhteessa, suhteesta, suhteeseen.

Näyttökuva 2014-04-24 kohteessa 21.42.49

Aito pulma on tasapaino: Kannustaako suhde parasta esiin? Syntyykö aito yhteys? Varsinkaan parisuhde ilman toimivaa yhteyttä ei oikein enää vuonna 2014 perustele itseään.

Tasapainoa hakevaa asennetta kuvastaa myös kysymys, mitä toisaalta haluaa ja kykenee suhteessa antamaan ja toisaalta tyytyykö siinä vähempään kuin olisi hyväksi. Kokemus sanoisi, että liian usein niin työ- kuin parisuhteiden annetaan pienentää itseä, koska ei koeta olevan enemmän arvoisia.

Miten sitten luoda jotakin sellaista, joka toimii?

  • Antamalla itselle lupa löytää se mitä oikeasti rakastaa. Itsessään, maailmassa, toisissa ihmisissä. Eikä antaa periksi ennen kuin on löytänyt sen.
  • Olemalla uskollinen (autenttiselle) itselleen.
  • Asettamalla toisen edun oman edun edelle aina kun se on mahdollista.

Kun oppii rakastamaan sitä parasta, mikä itsessä on, maailma usein rakastaa sitä myös. Se on yksinkertaista, ei aina helppoa, mutta toimii niin valossa kuin varjossa.

Oo vaan oma ihtes*

Olla oma itsensä ei ole itsestään selvyys. Eikä edes helppoa. Pikemmin luova kitka, jonka suurin osa ihmisistä näyttäisi jakavan.

Kun ihmiset sanovat: ”Ole vaan oma itsesi.”, he tarkoittavat sillä tavallisesti jotakin, joka saattaisi olla sysäys kohti autenttisen ihmisen löytymistä.

Esteitä on…

Omana itsenä olemisen esteeksi syntyy matkan varrella monenlaista.

Harhautuminen. Nk. sosiaalisaatio irrottaa lapsen tehokkaasti itsestä. Lapsen on tehtävä ja toimittava tavalla, johon ei voi liittää kokonaista itseään. Koulu on tästä hyvä esimerkki. Usein kyse ei ole siitä mitä tehdään vaan miten tehdään.

Ehdollistumat: Elämän varrella saadut kokemukset ehdollistuvat tottumuksiksi reagoida tilanteisiin. Ehdollistumat eivät ole ihminen itse eivätkä ne välttämättä vastaa ollenkaan sitä, mitä ihminen haluaisi olla.

Ehdollistumien alalaji: traumat. Käsittelemättä jääneet, liian voimakkaat kokemukset ovat este elämiselle, itsensä hyväksymiselle ja itsenä toteutumiselle.

Näyttökuva 2014-03-20 kohteessa 22.13.04

Avoimuuden pelko. Sosiaalinen paine on usein itsessään riittävä este sille, että uskaltaisi elää sydän auki, ilmaisten avoimesti tunteitaan ja ajatuksiaan ja tarpeitaan. Arkisovinnaisuuskalvon läpi on usein vaikeaa päästä, varsinkin kun häpeä ja epäonnistuminen vaanivat.

En tiedä, kuka syvimmältäni olen. On vaikeaa olla aikuisen oikeasti oma itsensä, kun ei tunne itseään. Toisaalta on se inhimillinen ihminen tarpeineen, toisaalta se yksilöllistä toteutumistaan kaipaava syvempi itse. Kumpaankin on luotava omansalainen yhteys.

Tie olemiseen

Onneksi voi laskea sen perusajatuksen varaan, että jokaisen ihmisen ydin on eheä ja kokonainen. Siitä voi lähteä rakentamaan omaa elämäänsä ja luomaan itsensä.

Irtipäästäminen. Milloin tahansa on mahdollista päästää irti kokemastaan ja niistä syntyneistä ajatuksista ja mielikuvista.

Luottamus. Luottamukselliset suhteet toisiin ihmisiin ovat parasta ehdollistumien purkuterapiaa.

Rohkeus. Rohkeuttaan olla avoin voi harjoitella joka päivä. Voin uskaltaa tänään vähän enemmän kuin eilen.

Yhteys. Kun luon tietoisesti yhteyttä sekä itseeni että toisiin ihmisiin, tämä luominen vahvistaa yhteyttä kumpaankin suuntaan. Toisissa ihmisissä tunnistan itseni, itsessäni toiset ihmiset. Dialogissa maailman ja itsen kanssa on mahdollisuus luoda oma oleminen.

On se mahdollista

Itsetuntemuksen vahvistaminen on tie, jota kulkemalla voin oppia olemaan enemmän oma itseni. Tietoiseksi tuleminen pienessä ja suuressa on vapautumista todelliseen itseen.

Näyttökuva 2014-03-20 kohteessa 22.15.18

Lisäksi tietoinen pyrkimys saattaa yhteen kaksi minussa olevaa ihmistä on pitkä ja koukuttava tie kulkea. Tutustua siihen ihmiseen, jonka kanssa viettää koko elämänsä ja voittaa sen luottamus. Paitsi että se on innostavaa, mikä voisi palvella enemmän omaa ja toisten hyvää elämää?

Meistä useimmilla on hetkemme, jolloin jotakin autenttisesta ihmisestämme pääsee loistamaan esiin. Tällaiset hetket antavat toisille luvan ja mahdollisuuden loistaa kanssamme.

 

* Isän neuvo pienelle pojalleen, joka on koko elämänsä yrittänyt olla neuvolle uskollinen.