Peilaus

A coach tries to think by writing and speaking.

Avainsana: hyväksyminen

Se alkoi jo lapsena

Nurmijärven serkut olivat ihan tyhmiä. Niiden kanssa ei koskaan syntynyt hyviä leikkejä, niillä oli vain hienoja leluja eikä niiden kanssa ollut edes puhuttavaa. Piinaavaa kyläilyä. Loviisassa asuvat pikkuserkut olivat sen sijaan todella kivoja. Niillä ei ollut paljon leluja, joku rikkinäinen kirjoituskone ja käytöstä poistettu kassakaappi. Leikit syntyivät itsestään ja itku pääsi, kun ne piti lopettaa kesken.

Tämä kahtiajako olisi voinut jäädä lapsuuteen eikä jatkua työelämänkaaressa. Mutta.

On ihmisiä, joiden kanssa tulee välittömästi toimeen. On ihmisiä, joiden jutut puhuttelevat ja innostavat. On ihmisiä, jotka ovat ihan erilaisia mutta joiden kanssa työn tekeminen sujuu itsestään.

Sitten on ihmisiä, joiden kanssa maito kaatuu lattialle välittömästi ja jos tilanne sallii, keskinäinen syyttely alkaa. On ihmisiä, joiden jutut ovat latteita, tylsiä ja jotka ovat piinallisen normaaleja. On ihmisiä, joiden kanssa jo perustoimeentuleminenkin vie suuren osa päivän energiasta – ellei pidä varaansa.

Oletko jäänyt vastustamaan todellisuutta? Vai kuitannut tilanteen sillä, että elämä on tällaista ja yrität tulla todellisuuden kanssa toimeen parhaalla mahdollisella tavalla? Vai oletko uteliaana halunnut tietää, mistä on kyse.

Todellisuuden hyväksyminen on hyve, samoin todellisuuden tutkiminen.

Tässä tapauksessa erityisesti sisäisen todellisuuden, josta tämä tilanne syntyy: sisäisestä vasteesta ulkoiselle todellisuudelle.

Jostain syystä nuo ihmiset ovat ja vaikuttavat meidän elämässämme, sattumalta tai tarkoituksella. Oma elämä helpottuu merkittävästi, kun ei jää lapsen tasolle hilloamaan, että toiset ovat tyhmiä ja toiset eivät. Tai toivomaan, että he menisivät muualle tai heitä ei olisi.

Mustavalkoisuus ei tarvitse olla pääteasema. Mikään ei pakota olettamaan, että kaiken pitäisi sujua tai tapahtua itsestään. Meistä jokainen pystyy parempaan. Se mikä lapsena oli selvää ja kahtiajakautunutta, voi aikuisena olla kiinnostavaa ja moniulotteista. Näkökulman vaihtamisen harjoitteleminen tuo virkistävää runsautta arkeen.

Voit sanoa: better deal with it. Minä sanon: deal better with it.

Anna mun olla

Kun tapaa uuden ihmisen – joku entinenkin kelpaa hyvin – voi virkistyttää itseään kysymällä mielessään: ”Mitä saa olla?”

Ei, nyt ei olla leikkimässä lihatiskin takana hymyävää hyväntuulista ja punaposkista lihanleikkaajaa vaan ollaan tässä vaan ihmisiä. Eli ihmetellään hetki sitä, mikä saa olla, elää ja toteutua kohtaamisessa. Ja minkä puolestaan on väistettävä, mikä ei saa tulla esiin, minkä on odotettava parempaa päivää tai parempaa toista ihmistä.

Näyttökuva 2014-10-24 kohteessa 7.37.38

Taito olla olematta istuu monille meistä lujemmin kuin selkäydin. Niin kutsuttu sosialisaatio poisti meistä sen, mikä ei ole ollut ympäristön mieleen. Ja kuuluaksemme johonkin, saadaksemme hyväksyntää, meistä monet ryhtyivät tässä mielessä ”kilteiksi lapsiksi”.

Tämä ei olisi ongelma, jos

  • päivittäisimme suhteemme ympäristöömme
  • lakkaisimme olemasta lapsia
  • kasvaisimme aikuisina täyteen mittaamme.

Eli tajuaisimme, että voimme olla ja voimme ottaa tilan eikä siinä kukaan kuole.

Tämä jää usein tekemättä ja sen sijaan: jäädään odottamaan lupaa ympäristöltä, josta sitä tuskin tulee. Eli lupa on annettava ihan itse, joskus jopa otettava.

Mitä on luvan antaminen itselleen?

Se alkaa pienestä eli sellaisten asioiden toteuttamisesta, jotka tuntuvat itsestä hyviltä. Vähitellen soittoa voi laajentaa ja olla yhä enemmän, tulla yhä näkyvämmäksi omine ajatuksineen, tunteineen ja tarpeineen.

Itsensä voi oppia hyväksymään. Samoin kuin sen, ettei tässä vielä ole ihan kaikki.

Vaatii rohkeutta? Kyllä vaan. Sitä enemmän, mitä enemmän on saanut osakseen naurua, kieltoja ja pienentämistä. Mikä tekee tästä vielä rohkeampaa on se, että aluksi saattaa joutua ylittämään kaksi kynnystä kerrallaan: voittamaan menneisyytensä ja nykyisyyden.

Mutta: onko muuta tietä itseksi, oman näköiseen elämään?

Lohduttavaa on se, että tässäkin tapauksessa anteeksi saa paljon helpommin ja enemmän kuin luvan.

Reggaepolvet

Ihmiset voi jakaa kahteen ryhmään: Toisia jännitys pääsääntöisesti häiritsee tai jopa lamauttaa. Toisia se innostaa parempaan suoritukseen. Kumpaan sinulla on enemmän taipumusta?

Jäntevyyden eli mukautetun jännityksen avulla kykenemme helposti vastaamaan ja reagoimaan meitä vastaan tuleviin tilanteisiin ja uhkiin. Erilaisissa tilanteissa tapahtuu automaattisesti jännittyminen ja rentoutuminen – tahdosta riippumattomasti. Tilanteen lauettua jännitys purkautuu itsestään.

Mukauttamattomassa jännityksessä jännitystila jää pysyväksi. Sekä keho, erityisesti lihakset, ja mieli jäävät jännitystilaan. Tästä syntyy toisinaan noidankehä: ihminen huolestuu ja alkaa pelätä oireita ja jännitys lisääntyy. Mieli aiheuttaa itse esteen ja lisää kuormitusta: ihminen alkaa pelätä pelkoaan, ahdistuu omasta ahdistuksestaan jne.

Näyttökuva 2014-06-05 kohteessa 21.19.36

Jännittyneessä tai stressaantuneessa tilassa ihminen alkaa välttää kaiken uuden kokeilemista. Samalla hän helposti välttää itsessä nousevien asioiden kohtaamista ja samalla parhaan esiin tulemista ja toteutumista. Jännittynyt/stressaantunut/kiireinen(kireinen) ihminen ei luo uutta. Aivot etsivät turvallisuutta eli samoja polkuja: kerran luotuja käytänteitä, tapoja, tottumuksia, rutiineita. Oppiminen ja uusien tapojen luominen jäävät.

Miten haastaa rajansa, sen sijaan että rajaa haasteensa?

Keinoja vaikuttaa tilanteeseen ovat esimerkiksi Pysähtymisharjoitus, asioiden tarkasteleminen sellaisenaan lisäämättä asioihin omia tulkintojaan sekä aistia ja kokea oma kehotuntemus siinä hetkessä. Myös päätös olla uskomatta kaikkia ajatuksiaan auttaa. Samoin tietoinen tilanteeseen vastaaminen reagoinnin sijasta – luoda itselleen aikaikkuna ennen vastaamista.

Liikunta, oman hyvältä tuntuvan liikuntamuodon toteuttaminen on paras tapa purkaa stressiä ja kehoon kertyvää kuormitusta. Hyvänä kakkosena tulee oman mielen rauhoittaminen ja suhteen luominen siihen, mieluiten monta kertaa päivässä.

Ajan ja tilan raivaaminen järkevämmille työtavoille luo mahdollisuuksia uusien haasteiden kohtaamiseen.

Itseensä tutustuminen ja itsensä kuunteleminen auttavat riittävän energiantason luomisessa ja ylläpitämisessä. Myös tiedosta on hyötyä: mikä persoonallisuustyyppi olet, millainen taipumus reagoida/ajatella tietyissä tilanteissa jne. Kun ihminen tiedostaa oman yksipuolisuutensa, hän voi harjoitella sen tasapainottamista erilaisissa arjen tilanteissa sen sijaan että hän toistamisellaan vahvistaa yksipuolisuuttaan.

Näyttökuva 2014-06-05 kohteessa 21.21.51

Vastustamisen lopettaminen eli hyväksyminen lisää rentoutta. Aivan samoin kuin harjoiteltu kyky aistia koko kehonsa tuntemuksia samanaikaisesti. Rutiinit auttavat jännityksen purkamisessa ja rentoutumisessa. Löydä itsellesi parhaat käytännöt. Ja ole hereillä: kehitä niitä paremmiksi.

Vaikka itsestä tietoiseksi tuleminen ja harjoitteleminen ovat hyvin vakavia asioita, rennossa tunnelmassa oppii eniten ja se lisäksi tuntuu hauskemmalta.

Lähde liikkeelle ilosta, jousta polvista, siitä se lähtee!