Peilaus

A coach tries to think by writing and speaking.

Avainsana: näkyväksi tuleminen

Sinun visiosi?

Jokaisella ihmisellä on visio. Se on usein enemmän tai vähemmän oma ja enemmän tai vähemmän tietoinen. Jokin näky ohjaa meitä toiminnassamme.

Mitä tietoisempi oma visioni on, sitä todennäköisemmin ja johdonmukaisemmin se toteuttaa niitä arvoja ja arvoihin liittyviä hyveitä, joita haluan olla edistämässä.

Silloin visio menee ihon alle kuin Vasili Grossmanin kirjat. Ja joskus syvemmällekin.

Visiosta tulee toimintaani eteenpäin sykkivä voima.

Mitä enemmän on itse osallistunut visionsa luomiseen, sitä vahvemmin visio on oma ja siltä se myös tuntuu. Silloin se ei ole vain tiedostamattomassa jokin muiden haluja ja ajatuksia toteuttava viritelmä, vaan jotakin, joka luo ja luotsaa omaa elämää.

book-3dVisio toimii tällöin kuin johtotähtenä:

tuota kohti, tuollaista elämää tavoittelen. Visiota vasten voin ajoittain tarkistaa omaa suuntaani toiminnassani ja ajattelussani. Kun kyse on arvoista, on mahdollista kysyä, elänkö arvojeni mukaisesti. Kun kyse on jostakin itseäni suuremmasta, voin peilata, miten toimintani edistää sen toteutumista. Ja ehkä ennen kaikkea: miten kommunikoin visiollani ja liitän visioni toisten visioihin?

Tällainen oman sisäisen ja ulkoisen elämän tarkasteleminen toiminnan valossa merkitsee tietoisemmaksi tulemista, tietoisempaa elämää ja sitä, että olen elämäni myötä kehittymässä suuntaan, jota itse tavoittelen. Näin elämä ei todennäköisesti jää elämättä eikä se ole muiden unelmien toteuttamista eikä muiden elämää.

Elämä antaa omansa eikä siltä voi eikä edes kannata yrittää suojautua.

Vision tehtävä on pitää minut suunnassa ja auttaa minua korjaamaan suuntaani sen kaiken uuden myötä, jota elämä opikseni tielleni tuo. Vision arvo näyttäytyykin erityisesti silloin, kun elämä koettelee, haastaa ja panee lujille. Myös silloin, kun olen luomassa jotakin uutta uudessa vaiheessa ja tilanteessa. Jos tunnen visioni huonosti tai se on heikko, jään ulkoisten voimien armoille.

Kun visioni on vahva, minusta tulee sisukas ja pysäyttämätön.

Mikä on tietoisemman elämän suurin ilo? Täydempi elämä, jossa minun ei tarvitse yrittää olla pienempi kuin olen. Visiollani kerron näkyvän kannanottoni ja asenteeni maailmalle.

Näkyväksi tuleminen on yhtä pelottavaa kuin palkitsevaakin.

Onko minulla tehtävä? Onko minulla oikeasti jotakin, jonka haluan toteuttaa tai saavuttaa? Silloin oman vision löytäminen ja esiin luominen ovat parhaita asioita, jonka voin tehdä. Sillä samalla löydän itselleni ja tunteilleni paikan tässä maailmassa. Minun energiani liikkuu vapaammin ja on paremmin myös muiden ihmisten käytössä.

Mistä muusta päivittäisessä toiminnassani on kyse kuin oikean laatuisesta energiasta, joka on suunnattavissa todella merkitykselliseen?

Visio tuo elämään arvokkuutta.

Vaikka menneisyyteni ei tiedä, mihin olen menossa, visio liittää menneen tulevaan ja tekee minusta kokonaisen. Osip Mandelstamin sanoin, se on elämän ”herooista hyväilyä”. Visiolla on voima voittaa aika silloin, kun se juuret ovat tulevaisuudessa.

Sitä kohti tänään ja tänään erityisesti.

 

Näytille

Vedin isohkoa, useiden kymmenien ihmisten työpajaa, jonka yhtenä osuutena oli pareittain esitettävä parannusidea työkäytäntöihin.

Esiintyminen oli joillekin todella paljon vaadittu ja joillekin aivan liikaa. ”Minua on lapsesta lähtien pakotettu esiintymään enkä kyllä aio esiintyä täällä.” Sama näkyi pöytäkeskusteluissa, joissa jotkut olivat pysyvästi hiljaa.

Ei ole vaikeaa päätellä, että tämä on arkea myös kun arkeen palattaisiin. Toisille näyttää olevan helpompaa tulla näkyväksi ryhmässä kuin toisille.

Näyttökuva 2014-09-12 kohteessa 11.43.57

Ja silti jokaisella on tarve tulla näkyväksi ja sitä myötä nähdyksi. Tunnistetuksi ihmisenä ja yksilönä, löydetyksi tavalla, joka voi tapahtua vain toisen ihmisen toimesta. Siksi toiset ilmaisevat itseään kirjaimin, jotkut kuvin, kolmannet sävelin, neljännet liikkein ja viidennet muuten vain elämällä. Hiljaisuudessa on oma rytminsä.

  • Jos näkymättömyys tapahtuu siksi, että he ovat ihmisinä sellaisia, kaikki on hyvin.
  • Jos näkymättömyys tapahtuu siksi, että jokin estää heitä tulevasta näkyväksi, kaikki ei ole hyvin.

On ihmisiä, jotka pelkäävät tulla näkyväksi edes itselleen. He pitävät itseäänkin kilometrin päässä itsestään. Mieli saattaa tuottaa häpeän kokemuksia, koska on sellainen kuin on: arvaamaton eikä tottele.

Jostakin samankaltaisesta syystä ihmiset eivät halua tulla näkyväksi ryhmässä, toisille ihmisille: Heidän näkyvyytensä on tehty naurettavaksi. Tai kukaan ei ole lämmöllä kutsunut sitä esiin.

Pelko jäytää sielua, jonka ytimessä ihmisen paras asustaa. Ihmisen elämä on suotta pienempää kuin se voisi olla. Ihmisen ainutkertainen anti maailmalle jää tässä kohtaa vailla kiekua ja kaikua. Ihminen itse menettää jotakin, sillä kohtaamisen kautta kaikella on mahdollisuus voimistua – me kaikki menetämme samalla jotakin.

Kaksi apua on aina tarjolla:

Olosuhteiden terapia. Ympäristö kutsuu tietoisesti ja myötäeläen enemmän näkyvää esiin. Tilaa vapaaehtoisuudelle.

Rohkaistuminen. Yksilö alkaa positiivisten esimerkkien valossa kaivata näkyväksi tulemista. Enemmän täydempää elämää.

Iloinen toistaminen on tässäkin yhteydessä vaikuttava muutosvoima.