Utopia: Etsin ihmistä*

Minulla on unelma. Eräänä päivänä maailma katsoo enemmän ihmiseen kuin sukupuoleen. Ja  vähitellen antaa oikeutta myös ihmisessä vaikuttavalle yksilölle.

Joku on sanonut viisaasti, että mitä dystooppisempi aika, sitä utooppisempi kannattaa olla.

Karua kertomaa

Facebookin operatiivinen johtaja Sheryl Sandberg kertoo kirjassaan Lean in taiten siitä todellisuudesta, jossa puolet ihmiskunnasta elää. Miten naisia arvioidaan, miten heidän mahdollisuuksiaan rajoitetaan ja ohjaillaan pienestä pitäen. Nämä ääneen sanotut ja sanomattomat kulttuurissa elävät viestit saavat aikaan sen, että useimmat naiset elävät joko toisten tekemässä häkissä tai itse sisäistämässään häkissä.

Sillä lopputuloksella, että se mitä he todella ovat sukupuolensa takana, ei pääse näkyviin eikä toteutumaan. Mitä haaskausta! Millainen määrä turhautunutta energiaa on patoutunut maailmaan etsien ulospääsyä.

Ja mitä sillä kaikella energialla voisi saada aikaiseksi.

Naiset johtoon

John Gerzema, kirjan Kun naiset (ja heidän tavallaan ajattelevat miehet) tulevat hallitsemaan maailmaa kirjoittaja, valottaa uusinta tutkimusta siitä, miten tyytymättömyys miesten tyyliin johtaa kasvaa maailmassa. Laajojen haastattelututkimusten mukaan tyytymättömyys kohoaa joissakin paikoin maailmaa jopa 80%:iin.

Monet ovat heränneet sille, että naiset johtajina olisivat parempia. Kymmeniä tuhansia ihmisiä koskeneessa tutkimuksessa seuraavat luonteenominaisuudet liitettiin naisjohtajaan: ilmauksellinen, lojaali, järkevä, joustava, kärsivällinen, yhteistyökykyinen.

Naiselle oman haavoittuvaisuutensa, esimerkiksi oman tietämättömyytensä tai avun tarpeensa tunnustaminen, on helpompaa kuin miehelle. Tällä on se seuraus, että muiden on helpompi liittyä omalla kontribuutiollaan toimintaan, asiat etenevät nopeammin ja lopputuloksesta tulee parempi. Sydänkohtauskin on todennäköisemmin vältettävissä.

Miehen yleinen ongelma on joutua puolustamaan asemaansa, mistä seuraa vähemmän innovatiivinen, vähemmän avoin ja oppiva ja omaa käsitystään haastava tekeminen ja asenne. Tämä on ongelma.

Ongelman taakse

Jokaisessa ihmisessä on feminiinistä ja maskuliinista. Asiaa yksinkertaistaa tavallisesti se, että miehissä on useimmiten valtaosa maskuliinista ja naisissa puolestaan feminiinistä. Tästä johtuen on normaalia jakaa ihmiset tarkkarajaisesti kahteen toisista erottuvaan sukupuoleen.

Photo by Christine Macdonald

Mikä tässä oikeastaan on ongelma? Sama kuin ihmisten erottaminen toisistaan ihonvärin, syntyperän, uskonnon jne. perusteella. Sukupuolen kätköihin katoaa

  • Mahdollisuus tavoittaa se osa ihmistä, joka yhdistää ihmisiä toisiinsa.
  • Jokaisen ihmisen yksilöllisyys.

Samalla katoaa jotakin siitä ihmisenä olemisen elämisentunteesta, joka syntyisi kokonaisena kohdatuksi tulemisesta.

Ulos ahtaista rajoista

Useimmat tulevat kohdelluksi sukupuolensa ahtaissa rajoissa. Toisinaan huomaamatta, toisinaan piinaavasti ja ahdistavasti. Samaan törmää omissa havainnoissaan ja mielikuvissaan suhteessa toisiin ihmisiin. Olisiko esimerkiksi työilmapiiri toinen, jos töissä olisi ensisijaisesti ihmisiä ja heitä myös kohdeltaisiin siten?

Muutos syntyy siitä, että tuo enemmän esiin sitä ihmistä, joka on. Se edellyttää pyrkimystä ylittää itsensä, ennen kaikkea biologis-mielellisen, sukupuoleen sidotun lähtökohtansa. Nyt ollaan vasta siinä, että kysytään, voivatko eri sukupuolta olevat olla ystäviä? Tai ei edes siinä: vastaus on useimpien mielestä ei.

Sukupuoli on yksilöllisyyden verho, sen rajallinen mahdollisuus. Yksilöt kohtaavat, kun oppii toimimaan sisäisestä ihmisestä käsin, joka on aina jotakin parempaa kuin mitä sukupuoli ja persoona tarjoavat. Se antaa tilan niin itselle kuin toiselle toteutua, oikeasti.

Muutoksen hitaus

Lopuksi näkymää muutoksen hitauteen. Ensin toissavuosisadalle:

”Mies näkee naisessa ja nainen miehessä miltei yksinomaan toisen sukupuolen yleistä luontoa ja liian vähän yksilöllistä olemusta. … Niin kauan kuin miehet keskustelevat siitä, sopiiko nainen luonnostaan tähän tai tuohon ammattiin, ei naisasian käsittelyssä päästä eteenpäin. Jätettäköön naisten arvosteltavaksi, mitä nainen luonnostaan voi tehdä. … heidän täytyy itsensä saada päättää, mikä on heidän luontonsa mukaista. Jos pelätään sosiaalisia mullistuksia sen johdosta, että naisiin ei suhtauduta laji-ihmisinä vaan yksilöinä, on sanottava, että sosiaaliset olosuhteet, joiden vallitessa puolet ihmiskuntaa elää epätasa-arvoista elämää, ovat suuressa määrin muutoksen tarpeessa.” Rudolf Steiner: Vapauden filosofia, 1894

Ja lähes 120 vuotta myöhemmin:

”Täysin tasa-arvoisessa maailmassa naiset pyörittäisivät puolta valtioista ja yrityksistä ja miehet puolta kotitalouksista. Uskon, että maailma olisi silloin parempi paikka. Talouselämän lainalaisuudet ja moninaisuutta koskevat tutkimukset osoittavat, että jos hyödyntäisimme inhimilliset resurssit ja lahjakkuuden koko laajuudessaan, kollektiivinen suorituskykymme kohenisi.” Sheryl Sandberg: Lean in, 2013

Utopia tulee todeksi, kun tietoisuus ja oikeudentaju ihmisestä voimistuu vastusta vahvemmaksi. Herääminen heräämiseltä, kohtaaminen kohtaamiselta.

 

*Diogenes astuskeli eräänä päivänä Ateenan torilla sytytetty kynttilä kädessä, ja kun häneltä kysyttiin, mitä hän etsii, filosofi vastasi etsivänsä ihmistä.