Peilaus

A coach tries to think by writing and speaking.

Avainsana: vastustaminen

Ei vastusta

Vetäessäni muutostyöpajaa peilasimme pienryhmän kanssa muutosprosessia ja puhuimme muutosvastarinnasta, tuosta alati talvehtivasti ilolinnusta. Eräs osallistujista havahtui kysymään: ”Mitä kaikkea voisimme tehdä sillä energialla, joka menee asioiden vastustamiseen?”

Näyttökuva 2014-06-02 kohteessa 22.57.10

Spontaani vastaukseni olisi ollut, että aivan järkyttävän paljon. Jäin miettimään tätä ydinkysymystä.

Jos ihminen olisi kone, vastarintaa ei olisi. Inhimillisyyttään ihminen tarvitsee vastarinnan ottaakseen aikaa sopeutuakseen muutokseen. Jokaisella on omat valmiutensa ottaa muutos vastaan ja tehdä se omaksi. Valmius on useimmiten asia- ja tilannesidonnaista.

Omaa kykyään suhtautua muutokseen joustavasti voi vahvistaa harjoittelemalla. Joustavaa mieltä voi kehittää olemalla useammin.

Aktiivinen. Ihminen jolla on aktiivinen perusasenne elämään ja joka osallistaa itsensä mieluusti asioihin, suhtautuu myös muutokseen aktiivisesti. Hän näkee helpommin, mitä asian suhteen on tehtävissä ja minkä kanssa täytyy vain elää.

Näyttökuva 2014-06-02 kohteessa 23.02.00

Utelias. Kiinnostus asioihin ja tapahtumiin ympärillä auttaa usein ennakoimaan tapahtumia ja niiden vaikutuksia. Aito kiinnostus toisten ihmisten näkemyksiin auttaa oman, usein kapean näkökulman laajentamisessa.

Osaava. Oman osaamisen näkeminen ja siihen liittyvä perusluottamus (”Selviän tämän kykyni kanssa missä vain.”) auttaa voittamaan pelon ja epävarmuuden esimerkiksi suhteessa työpaikan menettämiseen tai tehtävien ja toimenkuvan muuttumiseen.

Luottavainen (reiluuteen). Ihminen, jolla on perusluottamus siihen, että häntä kohdellaan reilusti ja että maailma on pääsääntöisesti hyväntahtoinen, on valmiimpi kohtaamaan muutoksen sellaisenaan kuin ihminen, joka lähtökohtaisesti suhtautuu epäluuloisesti. Omalla asenteella ja päätöksellä voi lisäksi edistää oman luottamuksen vahvistumista.

Dialoginen. Aitoon dialogisuuteen, vuorotellen vaikuttamiseen pyrkiminen varsinkin siinä merkityksessä, että suostuu korjaamaan omia näkemyksiään suhteessa itseensä ja omaan toimintaansa, auttaa muutoksen omaksi tekemisessä ja kohtaamisessa.

Joustavan mielen vielä hienompi puoli on se, ettei se suostuu dialogiin myös niiden asenteiden ja tapojen suhteen, joita ihmisen yrittää joustavaa mieltä kehittäessään muuttaa. Kun lakkaan vastustamasta, energia vapautuu käyttööni.

Kokonaistaja

Kun ihminen kokonaistaa omaa toimintaansa, hän

  • ottaa aidosti vastuun omasta toiminnastaan
  • näkee sen suhteessa ja sen vaikutukset kokonaisuuteen
  • valtuuttaa ja voimaannuttaa itsensä palvelemaan kokonaisuutta ja kehittämään sitä.

Näyttökuva 2014-05-09 kohteessa 7.19.42

Varsinkin asiantuntijaorganisaatiossa ihmisillä on sekä hyvässä että vähemmän hyvässä tapana keskittyä tekemään vain omaa hommaansa eli sitä, missä he ovat hyviä, asiantuntijoita. Vähemmän hyvä ei liity itse työn tekemiseen vaan siihen asenteeseen, jonka kautta osaaja umpioituu omaan osaamiseensa.

Vanha tarina kahdesta kivenhakkaajasta, joista toinen vain hakkasi kiviä ja toinen tiesi rakentavansa katedraalia, saa tässä uuden käänteen: mikä kaikki muuttuu, kun suhde kokonaisuuteen muuttuu?

Kun tiedän omalta osaltani palvelevani kokonaisuutta, katson sitä myös sellaisin silmin.

Jokainen tekoni suhteessa asiakkaaseen palvelee asiakaskokonaisuutta ja ylittääkin sen. Eli huomioni kiinnittyy siihen, mikä tekee asiakkaan onnelliseksi hänen käyttäessään palvelua nyt ja tulevaisuudessa.

Minun olemiseni vaikuttaa ympäristööni, kollegoihin. Katson ympärilleni: voinko olla avuksi, tarvitsetko minulta jotakin?

Onko minussa lukossa olevaa, pakattua ja vapauttamatonta energiaa? Jos onnistun vapauttamaan sen, annan automaattisesti muille mahdollisuuden vapauttaa omansa. Antamalla itselleni luvan voimaantua, voima palaa kanssaihmisteni välille.

Näyttökuva 2014-05-09 kohteessa 7.24.48

Mistä kumpuaa kehitysimpulssini, tahto olla mukana, aktiivinen ja osallinen siitä kehityksestä, joka koskettaa yrityksen ihmisiä? Tahdosta kokea olevansa elossa?

Maailma muuttuu ja minä muutun ja on luonnon vastaista vastustaa sellaista, minkä täytyy tapahtua. Paljon energiaa syntyy siitä, että lakkaan vastustamasta ja käytän tuon energian muutoksen omaksi tekemiseen ja oman kontribuutioni lisäämiseen siihen.

Todellisuuden näkeminen tuorein silmin auttaa minua oivaltamaan ja myös antautumaan sille, miten muutos osallistaa minut.

Toimisikohan tämä soveltuvin osin myös kotona?